مقایسه املاک

شبکه املاک یک

پنتهاوس هتل 4 ستاره

 • 600,000دلار
 • 3 خواب
 • 3 سرویس
 • 313 مترمربع

هیل تاپ

 • 1,000دلار

آپارتمان نوساز آماده تحویل

 • 850دلار

آپارتمان نوساز سادا

 • 650دلار
 • 0 متر مربع

مجموعه تابوری

آرچ گلدانی

 • 550دلار

شبکه املاک دو

پنتهاوس هتل 4 ستاره

 • 600,000دلار
 • 3 خواب
 • 3 سرویس
 • 313 مترمربع

هیل تاپ

 • 1,000دلار

آپارتمان نوساز آماده تحویل

 • 850دلار

آپارتمان نوساز سادا

 • 650دلار
 • 0 متر مربع

مجموعه تابوری

آرچ گلدانی

 • 550دلار

شبکه املاک سه

پنتهاوس هتل 4 ستاره

 • 600,000دلار
 • 3 خواب
 • 3 سرویس
 • 313 مترمربع

هیل تاپ

 • 1,000دلار

آپارتمان نوساز آماده تحویل

 • 850دلار

آپارتمان نوساز سادا

 • 650دلار
 • 0 متر مربع

مجموعه تابوری

آرچ گلدانی

 • 550دلار

آرچ سوبانی 2

 • 550دلار

شبکه املاک چهار

پنتهاوس هتل 4 ستاره

 • 600,000دلار
 • 3 خواب
 • 3 سرویس
 • 313 مترمربع

هیل تاپ

 • 1,000دلار

آپارتمان نوساز آماده تحویل

 • 850دلار

آپارتمان نوساز سادا

 • 650دلار
 • 0 متر مربع