مقایسه املاک

شبکه املاک یک

واحد فول فرنیش در مجتمع مسکونی گرین دیاموند تفلیس

 • هر متر مربع 72,000دلار
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 58.37 مترمربع

واحد آپارتمانی دیدی دیقومی در تفلیس

 • هر متر مربع 48,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 62 متر مربع

فروش آپارتمان دونا تفلیس اورتاچالا

 • هر متر مربع 57,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 80 متر مربع

آپارتمان شنی ساخلی جیکیا در تفلیس

 • 46,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 42 متر مربع

آپارتمان 78 متری اورتاچالا

 • قیمت کل 85,100دلار
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 78 متر مربع

مجتمع مسکونی تفلیس – ماکس دیقومی

 • شروع قیمت از 28,900دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 46.6 مترمربع

شبکه املاک دو

واحد فول فرنیش در مجتمع مسکونی گرین دیاموند تفلیس

 • هر متر مربع 72,000دلار
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 58.37 مترمربع

واحد آپارتمانی دیدی دیقومی در تفلیس

 • هر متر مربع 48,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 62 متر مربع

فروش آپارتمان دونا تفلیس اورتاچالا

 • هر متر مربع 57,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 80 متر مربع

آپارتمان شنی ساخلی جیکیا در تفلیس

 • 46,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 42 متر مربع

آپارتمان 78 متری اورتاچالا

 • قیمت کل 85,100دلار
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 78 متر مربع

مجتمع مسکونی تفلیس – ماکس دیقومی

 • شروع قیمت از 28,900دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 46.6 مترمربع

شبکه املاک سه

واحد فول فرنیش در مجتمع مسکونی گرین دیاموند تفلیس

 • هر متر مربع 72,000دلار
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 58.37 مترمربع

واحد آپارتمانی دیدی دیقومی در تفلیس

 • هر متر مربع 48,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 62 متر مربع

فروش آپارتمان دونا تفلیس اورتاچالا

 • هر متر مربع 57,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 80 متر مربع

آپارتمان شنی ساخلی جیکیا در تفلیس

 • 46,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 42 متر مربع

آپارتمان 78 متری اورتاچالا

 • قیمت کل 85,100دلار
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 78 متر مربع

مجتمع مسکونی تفلیس – ماکس دیقومی

 • شروع قیمت از 28,900دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 46.6 مترمربع

مجتمع مسکونی New در اخمتلی تفلیس

 • شروع قیمت از 27,880دلار

شبکه املاک چهار

واحد فول فرنیش در مجتمع مسکونی گرین دیاموند تفلیس

 • هر متر مربع 72,000دلار
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 58.37 مترمربع

واحد آپارتمانی دیدی دیقومی در تفلیس

 • هر متر مربع 48,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 62 متر مربع

فروش آپارتمان دونا تفلیس اورتاچالا

 • هر متر مربع 57,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 80 متر مربع

آپارتمان شنی ساخلی جیکیا در تفلیس

 • 46,000دلار
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 42 متر مربع