مقایسه املاک

شبکه املاک یک

آپارتمان در تفلیس منطقه واکه

 • قیمت فروش 46,000دلار
 • 39 مترمربع

مجتمع مسکونی New در اخمتلی تفلیس

 • شروع قیمت از 27,880دلار

خرید خانه تفلیس – مجتمع دنمارک هاوس

 • 60,000دلار
 • 2 خواب
 • 58.79 مترمربع

خرید خانه در تفلیس – Start The Way

 • شروع قیمت از 37,260دلار

خانه در مجتمع مسکونی پرنواز تفلیس

 • شروع قیمت از 36,400دلار

خرید ملک در پروژه ستاره چاوچاوادزه

 • شروع از قیمت 65,780دلار

شبکه املاک دو

آپارتمان در تفلیس منطقه واکه

 • قیمت فروش 46,000دلار
 • 39 مترمربع

مجتمع مسکونی New در اخمتلی تفلیس

 • شروع قیمت از 27,880دلار

خرید خانه تفلیس – مجتمع دنمارک هاوس

 • 60,000دلار
 • 2 خواب
 • 58.79 مترمربع

خرید خانه در تفلیس – Start The Way

 • شروع قیمت از 37,260دلار

خانه در مجتمع مسکونی پرنواز تفلیس

 • شروع قیمت از 36,400دلار

خرید ملک در پروژه ستاره چاوچاوادزه

 • شروع از قیمت 65,780دلار

شبکه املاک سه

آپارتمان در تفلیس منطقه واکه

 • قیمت فروش 46,000دلار
 • 39 مترمربع

مجتمع مسکونی New در اخمتلی تفلیس

 • شروع قیمت از 27,880دلار

خرید خانه تفلیس – مجتمع دنمارک هاوس

 • 60,000دلار
 • 2 خواب
 • 58.79 مترمربع

خرید خانه در تفلیس – Start The Way

 • شروع قیمت از 37,260دلار

خانه در مجتمع مسکونی پرنواز تفلیس

 • شروع قیمت از 36,400دلار

خرید ملک در پروژه ستاره چاوچاوادزه

 • شروع از قیمت 65,780دلار

پنت هاوس لوکس در تفلیس

 • 600,000دلار
 • 3 خواب
 • 3 سرویس
 • 313 مترمربع

شبکه املاک چهار

آپارتمان در تفلیس منطقه واکه

 • قیمت فروش 46,000دلار
 • 39 مترمربع

مجتمع مسکونی New در اخمتلی تفلیس

 • شروع قیمت از 27,880دلار

خرید خانه تفلیس – مجتمع دنمارک هاوس

 • 60,000دلار
 • 2 خواب
 • 58.79 مترمربع

خرید خانه در تفلیس – Start The Way

 • شروع قیمت از 37,260دلار